Ana Sayfa : PSİKİYATRİ : Diğer Bozukluklar : Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozuklukları ergenlik ve genç erişkinlik döneminden itibaren başlayıp uzun süre devam etme eğiliminde olan, kişiyi aile, sosyal çevre ve iş yaşantısında kayıplara yada ciddi uyum problemlerine sürükleyen davranış ve uyum bozukluklarıdır. Kişinin hayatını belirgin düzeyde olumsuz yönde etkiler.  Kadın ve erkekler eşit olarak etkilenirler ve çok faktörlü nedenlere sahiptirler. MMPI, TAT, Rorschach gibi projektif testler kişilik örgütlenmesi hakkında bilgi verici yöntemlerdir. Tanıda psikiyatrik muayene, aile görüşmesi, psikiyatrik test ve ölçekler, gerekirse EEG, MR gibi görüntüleme teknikleri kullanılır. Psikiyatrik sınıflandırma sistemlerine göre aşağıdaki gibi gruplara ayrılmıştır.

1. Paranoid Kişilik Bozukluğu :

Başkalarının davranışlarını kötü niyetli olarak yorumlayıp sürekli bir güvensizlik ve kuşkuculuk hali gösterirler. Başkalarının kendisini sömürdüğünden, aldattığından yada kendisine zarar verdiğinden kuşkulanırlar. Yakınlarının kendisine olan bağlılığı yada güvenilirliği üzerinde yersiz kuşkuları vardır. Söylediklerinin kendisine karşı kötü niyetli kullanılacağından korkar, başkalarına sır vermek istemezler. Sürekli olarak aşağılandıkları yada çevresi tarafından kendisine gözdağı verildiği biçiminde algılamaları vardır. Çevreye karşı kin besler, kendisine karşı yapılan haksızlıkları bağışlamazlar. Çabuk öfkelenir ve ani tepkiler verirler. Sıksık cinsel partnerinin sadakatsizliğinden kuşkulanırlar.

Tedavisinde, hekim kontrolünde olmak şartıyla düşük doz antipsikotikler kullanılabilir ancak uzun süreli ve düzenli psikoterapi (psikoanalitik psikoterapi, destekleyici psikoterapi, grup terapisi, aile terapisi) tedavinin esasını oluşturur.

Yukarıdakilere benzer belirtilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız PSİKİYATRİ UZMANI (psikiyatrist, psikiyatr) hekiminize başvurunuz.

Özel Terapi Tıp Merkezi (444 27 63)

2. Şizoid Kişilik Bozukluğu:

Toplumsal ilişkileri kopuk, sosyal ortamlarda duygulanıumları kısıtlıdır. Yakın ilişkiye girmek istemez ve bundan zevk almazlar. Tek başına yapılan etkinliklerde bulunmayı tercih ederler. Cinsel deneyim yaşamaya karşı ilgisizdirler. Sırdaşları yoktur. Başkalarının övgü yada eleştirilerine karşı ilgisizdirler. Ailelerinin bir parçası olmakta zorlanırlar. Çevreye karşı duygusal olarak soğuk, kopuk yada tekdüze bir duygulnım gösterirler.

 

Tedavisinde, hekim kontrolünde olmak şartıyla düşük doz antipsikotikler kullanılabilir ancak uzun süreli ve düzenli psikoterapi (psikoanalitik psikoterapi, destekleyici psikoterapi, aile terapisi) tedavinin esasını oluşturur.

Yukarıdakilere benzer belirtilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız PSİKİYATRİ UZMANI (psikiyatrist, psikiyatr) hekiminize başvurunuz.

Özel Terapi Tıp Merkezi (444 27 63)

3. Şizotipal Kişilik Bozukluğu :

Referans (aşırı alınganlık) fikirleri vardır. Kültürel değerlerle uyumlu olmayan acayip inanışları yada büyüsel düşünceleri (telepati yada altıncı his gibi) vardır. Bedensel yanılsamalar yaşayabilirler. Kuşkucu ve paranoid düşüncelere rastlanabilir. Duygulanımları genellikle uygunsuz yada kısıtlıdır. Yakın arkadaşları yada sırdaşları yoktur. Aşırı toplumsal anksiyete (kaygı) taşırlar.

Tedavisinde, hekim kontrolünde olmak şartıyla düşük doz antipsikotikler kullanılabilir ancak uzun süreli ve düzenli psikoterapi (psikoanalitik psikoterapi, destekleyici psikoterapi, grup terapisi, aile terapisi) tedavinin esasını oluşturur.

Yukarıdakilere benzer belirtilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız PSİKİYATRİ UZMANI (psikiyatrist, psikiyatr) hekiminize başvurunuz.

Özel Terapi Tıp Merkezi (444 27 63)

4. Antisosyal Kişilik Bozukluğu:

Başkalarının haklarını saymama ve başkalarının haklarına tecavüz etme eğilimindedirler. Yasalara uygun toplumsal davranış biçimlerine uyduramaz, sürekli yalan söyleme, dürüst olamama davranışları gösterirler. Dürtüsellik (impulsivite) davranışlarında ön plandadır, belirleyicidir. Gelecekleri için tasalanmazlar. Yineleyen kavga, saldırganlık davranışları ile kendini gösteren sinirlilik ve öfke kontrol güçlüğü en belirgin özellikleridir. Mali yükümlülüklerini yerine getirmez, belirgin bir sorumsuzluk davranışı içindedirler. Yaptıklarına kendilerince mantıklı açıklamalar getirme eğiliminde olup zarar verici davranışlardan ötürü vicdan azabı çekmeme halleri diğer en belirgin özellikleridir.

Tedavisinde, hekim kontrolünde olmak şartıyla farmokoterapi kullanılabilir ancak uzun süreli ve düzenli psikoterapi (psikoanalitik psikoterapi, destekleyici psikoterapi, grup terapisi, aile terapisi) tedavinin esasını oluşturur.

Yukarıdakilere benzer belirtilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız PSİKİYATRİ UZMANI (psikiyatrist, psikiyatr) hekiminize başvurunuz.

Özel Terapi Tıp Merkezi (444 27 63)

5.  Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu :

Kişiler arası ilişkilerde, benlik algısında tutarsızlık, belirgin dürtüsellik ile kendisini gösterir. Sürekli olarak gerçek yada hayali bir terk edilmeden kaçınır, bu engellemek için çılgınca çaba gösterirler. Çevresindeki insanlar ile gözünde aşırı büyütme (göklere çıkarma) ve yerin dibine sokma uçları arasında gidip gelen gergin ve tutarsız ilişkileri vardır. Sürekli kimlik karmaşası içindedirler. Kendine zarar verme olasılığı yüksek davranışları (Seçici olmayan cinsellik, madde kötüye kullanımı, pervasızca araba kullanma vb. ) sıklıkla tercih ederler. Yineleyen intihar girişimleri ve göz korkutma davranışları mevcuttur. Duygudurumlarında afektif (görünen duygu hali) instabilite (sabit olmama) baskındır. Örneğin, sabah saatlerinde çok neşeli ve keyifli iken aynı günün akşamında karamsar, çökkün, isteksiz olabilirler. Kendilerini genellikle boşlukta hissetme halleri vardır. Yoğun öfke patlamaları, sıksık kavgaya karışma halleri, stres altında gelip geçici paranoid düşünceler yada ağır dissosiyatif semptomlar gösterirler.

Tedavisinde, hekim kontrolünde olmak şartıyla farmokoterapi  kullanılabilir ancak uzun süreli ve düzenli psikoterapi (psikoanalitik psikoterapi, destekleyici psikoterapi, grup terapisi, aile terapisi) tedavinin esasını oluşturur.

Yukarıdakilere benzer belirtilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız PSİKİYATRİ UZMANI (psikiyatrist, psikiyatr) hekiminize başvurunuz.

Özel Terapi Tıp Merkezi (444 27 63)

6. Histrionik Kişilik Bozukluğu:

Aşırı duygusallık ve yoğun ilgilenilme arayışı gösteren sürekli bir davranış örüntüsü içindedirler. İlgi odağı olmadığı durumlardan rahatsız olurlar. Uygunsuz bir biçimde cinsel yönden ayartıcı yada baştan çıkarıcı davranışları belirgindir. Hızlı değişen ve yüzeysel kalan duygular sergilerler. Sürekli olarak fizik görünümlerini ilgiyi üzerlerine çekmek için kullanırlar. Başkalarını etkilemeye yönelik ayrıntıdan yoksun konuşma biçimleri vardır. Gösterişe meraklı, yapmacık tavırları belirgindir. Duygularını abartma eğilimindedirler. Telkine yatkındırlar. İlişkilerinde yakın ilgi odağı olma istekleri belirgin olup sürekli ilgisizlikten yakınırlar.

Tedavisinde, hekim kontrolünde olmak şartıyla farmokoterapi  kullanılabilir ancak uzun süreli ve düzenli psikoterapi (psikoanalitik psikoterapi, destekleyici psikoterapi, grup terapisi, aile terapisi) tedavinin esasını oluşturur.

Yukarıdakilere benzer belirtilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız PSİKİYATRİ UZMANI (psikiyatrist, psikiyatr) hekiminize başvurunuz.

 Özel Terapi Tıp Merkezi (444 27 63)

7. Narsisistik Kişilik Bozukluğu :

Üstünlük duygusu, sürekli olarak beğenilme gereksinimi empati yapamama davranışları belirgindir. Başarılarını ve yeteneklerini abartır, üstün biri olarak bilinmeyi beklerler. Başarı, güç, zeka, güzellik yada kusursuz sevgi düşleri üzerine kafa yorarlar. Ancak toplumsal durumu üstün kişi yada kurumların kendisini anlayabileceğine inanırlar. Herdaim çok beğenilmek isterler. Kendilerinin kayırılacak olduğu bir tedavi biçiminin olduğu beklentileri belirgindir. Kişiler arası ilişkilerini kendi çıkarları için kullanırlar. Amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf yanlarını kullanmaktan çekinmezler. Çoğu zaman başkalarını kıskanır yada başkalarının kendilerini kıskandıklarına inanırlar. Kendini beğenmiş davranış yada tutumlar sergilerler.

Tedavisinde, hekim kontrolünde olmak şartıyla farmokoterapi  kullanılabilir ancak uzun süreli ve düzenli psikoterapi (psikoanalitik psikoterapi, destekleyici psikoterapi, grup terapisi, aile terapisi) tedavinin esasını oluşturur.

Yukarıdakilere benzer belirtilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız PSİKİYATRİ UZMANI (psikiyatrist, psikiyatr) hekiminize başvurunuz.

Özel Terapi Tıp Merkezi (444 27 63)

8. Çekingen Kişilik Bozukluğu :

Toplumsal yetersizlik duygularının ve olumsuz değerlendirilmeye aşırı duyarlılığın sürekli olduğu davranış örüntüsü içindedirler. Eleştirilecek, beğenilmeyecek yada dışlanacak olma korkusuyla kişiler arası ilişki gerektiren durumlardan kaçınırlar. Sevildiğinden emin olmadıkça insanlarla ilişkiye girmek istemez, mahçup düşeceği yada alay konusu olacağı korkusuyla yakın ilişkilerde bile tutukluk gösterirler. Yetersizlik duyguları yüzünden yeni kişilerle aynı ortamda bulunduğu durumlarda ketlenmeler (önünün tıkanması) yaşarlar. Kendilerini toplumsal yönde beceriksiz, kişisel olarak albenisi olmayan biri olarak görür, başkalarından aşağı olduklarını düşünürler. Yeni etkinliklere katılmakta isteksizdirler.

Tedavisinde, hekim kontrolünde olmak şartıyla farmokoterapi  kullanılabilir ancak uzun süreli ve düzenli psikoterapi (psikoanalitik psikoterapi, destekleyici psikoterapi, grup terapisi, aile terapisi) tedavinin esasını oluşturur.

Yukarıdakilere benzer belirtilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız PSİKİYATRİ UZMANI (psikiyatrist, psikiyatr) hekiminize başvurunuz.

Özel Terapi Tıp Merkezi (444 27 63)

9. Bağımlı Kişilik Bozukluğu:

Uysal davranışları ve ayrılma korkuları belirgindir. Sürekli olarak bakılma gereksinimleri vardır. Başkalarından öğüt ve destek almazlarsa gündelik kararlarını bile vermekte güçlük çekerler. Desteklerini yitireceklerini yada kabul görmeyecekleri korkusuyla başkalarıyla aynı görüşü paylaşmadıklarını söylemekte zorluk çekerler. Kendi başlarına iş yapmakta belirgin zorlukları vardır. Başkalarını bakım ve desteğini sağlamak için hoş olmayan şeyleri yapmayı isteyecek kadar aşırıya giderler. Tek başlarına kaldıklarında kendilerini rahatsız ve çaresiz hissederler. Yakın bir ilişkisi sonlandığında bakım ve destek kaynağı olarak derhal bir başka ilişki arayışı içine girerler.

Tedavisinde, hekim kontrolünde olmak şartıyla farmokoterapi  kullanılabilir ancak uzun süreli ve düzenli psikoterapi (psikoanalitik psikoterapi, destekleyici psikoterapi, grup terapisi, aile terapisi) tedavinin esasını oluşturur.

Yukarıdakilere benzer belirtilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız PSİKİYATRİ UZMANI (psikiyatrist, psikiyatr) hekiminize başvurunuz.

Özel Terapi Tıp Merkezi (444 27 63)

10. Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu:

Esnek olamama hali ve mükemmeliyetçilik en belirgin özellikleridir. Verimsizlik pahasına düzenlidirler. Kişiler arası ilişkilerini kontrol altında tutmaya aşırı derecede kafa yorarlar. Yaptıkları etkinliğin asıl amacını unutacak derece ayrıntıcı, kuralcıdırlar. Sıralama yapma, organize etme yada program yapma üzerine uğraşıp dururlar. Boş zamanlarını değerlendirme etkinliklerinden ve arkadaşlarından yoksun kalacak derecede kendisini işe veya üretkenliğe adarlar. Ahlak, doğruluk yada değer yargıları gibi konularda vicdanlarının sesini aşırı derecede dinler, esneklik göstermezler. Eskimiş yada değersiz eşyalarını elden çıkartmakta zorlanırlar. Görev dağılımı yapmakta isteksiz, başkalarıyla birlikte çalışmak konusunda uyumsuzdurlar. Para harcama konusunda cimri, davranışlarında katı ve inatçıdırlar.

Tedavisinde, hekim kontrolünde olmak şartıyla farmokoterapi  kullanılabilir ancak uzun süreli ve düzenli psikoterapi (psikoanalitik psikoterapi, destekleyici psikoterapi, grup terapisi, aile terapisi) tedavinin esasını oluşturur.

Yukarıdakilere benzer belirtilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız PSİKİYATRİ UZMANI (psikiyatrist, psikiyatr) hekiminize başvurunuz.

Özel Terapi Tıp Merkezi (444 27 63)

11. Başka Türlü Adlandırılamayan Kişilik Bozukluğu :

Herhangi özgül bir kişilik bozukluğunun tanı ölçütlerini karşılamayan ancak kişinin işlevselliğini önemli derecede bozan, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya yada birden fazla önemli işlevsellik alanında (toplumsal, mesleki,ailevi) neden olan, klinisyen tarafından kişilik bozukluğu olarak tanımlanan tanı grubunu içerir. Örnekler arasında, depresif kişilik bozukluğu, pasif-agresif kişilik bozukluğu sayılabilir.

Tedavisinde, hekim kontrolünde olmak şartıyla farmokoterapi  kullanılabilir ancak uzun süreli ve düzenli psikoterapi (psikoanalitik psikoterapi, destekleyici psikoterapi, grup terapisi, aile terapisi) tedavinin esasını oluşturur.

Yukarıdakilere benzer belirtilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız PSİKİYATRİ UZMANI (psikiyatrist, psikiyatr) hekiminize başvurunuz.

Özel Terapi Tıp Merkezi (444 27 63)

Online Görüşme

 

Online Görüşme/Bize Danışın

Adres:
Fabrikalar Mh.3024 Sk.No:13 Kepez/Antalya

Telefon:
Tel: 444 27 63
Fax: +90 0(242) 244 20 90
Bu sitedeki içerikler sadece bilgi amaçlıdır kişisel teşhis için kullanılmamalıdır. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.
Copyright © 2024 Terapi Tıp Merkezi Tüm Hakları Terapi Tıp Merkezi ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz, içerik ve görsel kopyalanamaz.